Pro představu, jak probíhá kalkulace ceny, uvádíme následující příklad:

  • Hmotnost ovoce předaného ke zpracování = 100 kg
  • Přibližný objem ovocného moštu (výtěžek) = 60 litrů moštu

Varianta 1: pouze lisování

  • Ovocný mošt si zákazník stáčí do vlastních přinesených nádob
  • Další domácí zpracování provádí zákazník
  • Cena = 7 * 100 (lisování) = 700,- Kč

Varianta 2: lisování a pasterizace (stáčení do námi dodaných 5L obalů bag-in-box)

  • Výhody a popis obalu bag-in-box zde
  • Cena = 7 *100 (lisování) + 60*9 (pasterizace) + 12*31 (cena za obaly) = 1612,- Kč